WETTEN & REGELS:

 

Wetten en regels:

 

De verplichting van het energielabel is ingevoerd naar aanleiding van de Europese richtlijn 'energieprestatie van gebouwen' (EPBD) die op 4 januari 2003 van kracht is geworden. Het doel van deze richtlijn is het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor alle gebouwen in de Europese Gemeenschap.
De wetten en regels die hierop betrekking hebben, kunt u hier downloaden.

Besluit energiebesparing gebouwen
Download het besluit (pdf, 61 KB)

Regeling energiebesparing gebouwen
Download de regeling (pdf, 2 MB)

Wijziging Regeling Energieprestatie gebouwen
De wijziging heeft betrekking op de vormgeving van het Energieprestatiecertificaat (Energielabel) zoals opgenomen in bijlage I. 29 mei 2007
Download de wijziging (pdf, 1,8 MB)

Besluit over de inwerkingstreding van het besluit energiebesparing gebouwen
Download het inwerkingstredingbesluit (pdf, 20 KB)

Europese Richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (EPBD) van 16 december 2002
Download de richtlijn (pdf, 130 kB)

Bron: www.vrom.nl, 25-09-2007