INFORMATIE:
 

Energie besparen in huis

Het energielabel woningen gaat over maatregelen waarmee u flink wat energie kan besparen, zoals isoleren en het vervangen van de verwarmingsinstallatie. U neemt deze maatregelen vaak bij een verbouwing of renovatie van uw woning. Daarnaast kunt u ook op andere manieren aan de slag met energiebesparing, zonder te investeren of met een kleine investering.

 

Het energielabel woningen

Het energielabel woningen lijkt op het energielabel voor koelkasten en andere apparaten. Het geeft met letters (A tot en met G) en kleuren (groen tot en met rood) aan hoe energie zuinig of onzuinig een huis is. Klasse A (donkergroen) is zuinig, klasse G (rood) is onzuinig.
Op de achterkant van het energielabel woningen staan maatregelen om uw huis energiezuiniger te maken, zoals isolatie en een zuinige CV-ketel.

Door klimaatverandering en uitputting van voorraden staat het verbruik van energie uit olie, gas en kolen volop ter discussie. De samenleving staat voor de uitdaging om duurzaam om te gaan met energie.

Duurzaam omgaan met energie betekent aan de ene kant het opwekken van schone energie uit hernieuwbare bronnen. Aan de andere kant is het van belang om energie te besparen. De doelstelling van de overheid is dat we per jaar 2% minder energie verbruiken.
Zo'n besparing is alleen haalbaar als iedereen de mogelijkheden om te besparen benut, producenten en consumenten.
Het energielabel is een middel om consumenten in ??n oogopslag te informeren over het energieverbruik van apparaten, auto's en woningen. Hiermee zijn consumenten in staat om zuinige aankopen te onderscheiden van onzuinige.
Op deze site staat alles over de verschillende energielabels. Ook zijn er vele verwijzingen naar informatie over wat consumenten kunnen doen om in het dagelijks leven energie te besparen.


Verplicht

Verkopers en verhuurders zijn per 1 januari 2008 verplicht om een energielabel te laten zien. Op die manier kunnen belangstellenden de energiekwaliteit van een woning meenemen in hun beslissing om die woning te huren of te kopen. Op het moment dat woningen van bewoner wisselen, dient de verkoper of verhuurder het energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of nieuwe huurder.
Een energielabel is voor 10 jaar geldig.

Uitzonderingen

?         Huizen die jonger zijn dan 10 jaar hebben geen verplichting tot een energielabel. Deze zijn al energiezuinig gebouwd.

?         Wanneer u een Energie Prestatie Advies (EPA) heeft laten opstellen door een gecertificeerd adviseur tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 hoeft u ook geen energielabel te laten maken.

?         Professionele verhuurders (zoals woningcorporaties) hoeven pas per 1 januari 2009 te voldoen aan de verplichting. Voorwaarde is wel dat de corporatie voor die datum al haar woningen van een energielabel heeft voorzien.

?         Er zijn nog een paar andere uitzonderingen. Voor meer informatie over uitzonderingen op de verplichting zie VROM.

 

 

 

Hoe kom ik aan een energielabel?

Alleen erkende adviseurs mogen een energielabel toekennen. Ze hebben daar een speciale opleiding voor gehad. U kunt dat vergelijken met de APK-keuring van auto's, dat mag ook niet zomaar iemand doen.


Wat heb ik eraan?

 

Het energielabel is voor verkopers en verhuurders een hulpmiddel om de kwaliteit van de woning zichtbaar te maken. Een A-label woning verbruikt minder energie. Als het huis zuinig is zal het wellicht meer waard zijn. Dat kan dan gevolgen hebben voor de verkoopprijs of huurprijs. Dat kan ook een reden zijn om te investeren in energiebesparende maatregelen.

Kopers en huurders kunnen bij hun besluit om een woning te aanvaarden de energieklasse meewegen. Een A-label woning zal leiden tot in verhouding lagere energielasten. Als het huis energieonzuinig is kunnen kopers en huurders allerlei maatregelen nemen om het huis energiezuiniger te maken.